Oferta partnerska

Dlaczego warto zostać partnerem:

Wzmacnianie zainteresowania młodzieży budowaniem ścieżek kariery w branży morskiej

Firma jako podmiot odpowiedzialny społecznie i wspierający rozwój młodzieży

Możliwość rozwijania nowych kompetencji przez pracowników
firmy włączonych do współpracy podczas wydarzenia m.in. komunikacji z młodym pokoleniem i zrozumieniem jego potrzeb

Dlaczego STARTER?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów młodzieżowych w których wykorzystujemy metody pracy stosowane przez biznes.

Założenia projektów młodzieżowych są konsultowane z Młodzieżową Radą Startera – gwarancja, że działania są zaprojektowane pod potrzeby młodego pokolenia.

W 2022 roku zrealizowaliśmy 2 wydarzenia młodzieżowe oparte na metodzie Innovatonu (Innovation Camp by Starter, Innovaton Morski), w których wzięło udział ponad 40 uczestników pracujących nad wyzwaniami przekazanymi przez trójmiejskie firmy – dwa rozwiązania są aktualnie w fazie wdrażania.

Na przestrzeni kilkunastu lat zrealizowaliśmy liczne projekty skierowane m.in. do: startupów, MŚP, studentów, środowiska edukacyjnego, branży morskiej.